Slå på och av strömmen

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Viktigt: Sätt tillbaka bottenlocket ordentligt för att sätta på telefonen.
Tryck på STRÖM-knappen. Enkelt.
Ta inte bort bottenlocket när telefonen är på, eftersom detta stänger av den.

Stänga av strömmen

  1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen, lås sedan upp skärmen.
  2. Tryck på och håll in STRÖM-knappen tills du ser meddelandet dra nedåt för att stänga av.
  3. Svep med fingret nedåt på skärmen.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt