SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och minne för att lagra telefonbokskontakter och/eller textmeddelanden.

Sätta i SIM-kortet

  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. Sätt in SIM-kortet med guldkontakterna vända nedåt och det avfasade hörnet vänt utåt.
  3. Tryck in SIM-kortet så långt som det går.

Ta ut SIM-kortet

Viktigt: Var noga med att alltid stänga av telefonen innan du tar ut SIM-kortet.
  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. Skjut ut SIM-kortet.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt