Inställningar & tjänster
Hantera din dataanvändning
Inställningar & tjänster

Hantera din dataanvändning

Om du har begränsad datatilldelning, är det viktigt att hålla koll på de aktiviteter och program som normalt skickar och tar emot data, som navigering på nätet, synkronisering av onlinekonton och skicka e-post eller dela statusuppdateringar.

Här följer några andra exempel:

 • Strömning av webbvideor och musik
 • Inställning av Internet-radio
 • Spela spel online
 • Nedladdning av program, kartor och filer
 • Uppdatering av program för att uppdatera information och flöden
 • Uppladdning och säkerhetskopiering av dina filer till lagringskonton online
 • Använda HTC One X/One X‍+ som en Wi-Fi Surfpunkt
 • Dela din mobila dataanslutning via USB-sammanlänkning

För att hjälpa dig att spara dataanvändning, anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du kan och ställ in dina onlinekonton och e-postmeddelanden så att de inte synkroniseras så ofta.

Sätta på eller stänga av dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.

Varning: Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.
 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Mobildata är avstängt, tryck på Mobildata-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Skärmen Mobila nätverksinställningar öppnas.
 4. Markera eller avmarkera alternativet Dataroaming.
Markera alternativet Dataroamingljud om du vill att HTC One X/One X‍+ ska spela upp ett ljud så att du vet när den ansluter till ett roamingnätverk.

Håll koll på din dataanvändning

övervaka din datoranvändning för att förhindra att du överskrider din månadstilldelning.
Obs!: Dataanvändning som mäts av HTC One X/One X‍+ kan skilja sig från, och vara mindre än, din faktiska dataanvändning.
 1. Gå till Inställningar och tryck på Trådlöst och nätverk, tryck på Mer.
 2. Tryck på Användning.
 3. På fliken Mobil, välj Begränsa dataanvändning för att automatiskt inaktivera din dataanslutning när du når den inställda gränsen.

  Då drar du den övre gränsraden för att ställa in din datagräns för månaden.

 4. Välj Varna mig om dataanvändning och dra därefter den nedre varningsgränsen för att ställa in en varning innan du når datagränsen för månaden.
 5. Tryck på Återställ dataanvändning och ställ därefter in den dag i månaden då din användningscykel återställs. Denna dag är normalt starten på din månadsfakturering.
 6. Dra de lodräta linjemarkörerna för att visa hur mycket data du har använt under ett visst tidsintervall.
Tips: Om du ansluter HTC One X/One X‍+ till en annan bärbar Wi-Fi surfzon, tryck på > Mobila trådlösa surfzoner för att begränsa bakgrundsdata från nedladdning som kan medföra extra dataavgifter.

Visa programmens dataförbrukning

 1. Gå till Inställningar och tryck på Trådlöst och nätverk, tryck på Mer.
 2. Tryck på Användning.
 3. På fliken Mobil drar du de lodräta linjemarkörerna för att visa hur mycket data du har använt under ett visst tidsintervall.
 4. Bläddra ner på skärmen för att visa en lista över program och information om deras dataanvändning.
 5. Tryck på ett program för att visa fler detaljer.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
440
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR