Organisera dina foton och videor

Organisera dina foton och videor

Visa eller dölja album

Har du för många album som rör till Galleri? Du kan välja att visa eller dölja album.
 1. Öppna programmet Galleri.
 2. Tryck på > Album.
 3. Tryck på > Visa/Dölj album och välj vilka album du vill visa eller dölja.

Kopiera eller flytta ett foto eller video till ett annat album

 1. Öppna programmet Galleri.
 2. Gå till albumet som innehåller fotot eller videon du vill kopiera eller flytta.
 3. Håll fotot eller videon intryckt.
 4. Välj om du ska flytta eller kopiera fotot eller videon och välj därefter målalbum.

Döp om ett album

Om du har skapat album för att organisera foton, kan du döpa om dessa album.
 1. I Galleri-programmets Album, håll albumet du vill döpa om intryckt.
 2. Tryck på Byt namn.
Obs!: Vissa album, som Kamerabilder och Alla bilder, kan inte döpas om.

Arbeta med foton från händelser

Foton och videor som du tagit med HTC One X/One X‍+ grupperas i vyn Händelser efter när och var de togs. Du kan kombinera foton från två händelser. Du kan också flytta foton från en händelse till en ny eller existerande hänxdelse.
 1. I Galleri-appens Händelser-vy håller du den händelse du vill dela eller kombinera intryckt.
 2. Gör något av följande:
  • Tryck på Slå samman till och välj vilken annan händelse du vill kombinera med.
  • Tryck på Dela till och välj vilka bilder eller videor i händelsen som du vill dela till en annan händelse. Tryck på Dela och tryck därefter på en existerande händelse som mål, eller tryck på för att skapa en ny händelse som mål.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt