Låsa upp skärmen

Låsa upp skärmen

Du kan:
  • Dra upp låsikonen eller klockan.
  • Svepa uppåt från en tom plats på låsskärmen.
Om du har konfigurerat ett skärmlås ombeds du att uppge dina referenser innan HTC One X/One X‍+ låses upp.
Tips: Om du har ställt in en händelsepåminnelse eller ett alarm kan du pausa eller ta bort händelsen eller alarmet direkt från låsskärmen. Dra bara upp eller .
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt