Inställningar & tjänster
Dataanslutning
Inställningar & tjänster

Dataanslutning

När du startar HTC One X/One X‍+ för första gången ställs den automatiskt in på att använda din mobiloperatörs datatrafikanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Slå av eller på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik.
  1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
  2. Tryck på Mobildata-rutan för att starta eller stänga av dataanslutningen.
Viktigt: Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

Lägg till en ny anslutningspunkt

Du kan lägga till ett nytt åtkomstpunktsnamn (APN) vid roaming eller om du har problem med att upprätta en dataanslutning. APN:er ansluter HTC One X/One X‍+ till datanätverk för tjänster som t.ex. mobil webbsurfning.
Viktigt: Innan du lägger till en dataanslutning ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).
  1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
  2. Om Mobildata är avstängt, tryck på Mobildata-rutan för att starta den.
  3. Tryck på . Skärmen Mobila nätverksinställningar öppnas.
  4. Tryck på Åtkomstpunktsnamn.
  5. På skärmen APN:er, tryck på > Nytt APN.
  6. Ange APN-inställningar.
  7. Tryck på > Spara.
  8. Välj ny APN på APN:er-skärmen.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
440
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-data