Göra anteckningar

Göra anteckningar

Använd Anteckningar för att skriva ner idéer, frågor och allt annat. Ange text, spela in ljud, bifoga foton och dokument, och länka dina anteckningar till en möteshändelse i Kalender.

Första gången som du öppnar Anteckningar-appen, kan du visa en snabbpresentation och konfigurera ditt Evernote-konto. Om du väljer att hoppa över detta kan du logga in senare på Evernote i inställningarna för Konton och synkronisering.

Obs!: Evernote är en tredjeparts program och tillhandahålles inte av eller i anslutning till HTC Corporation.

Skapa en anteckningsbok

 1. Öppna programmet Anteckningar.
 2. På huvudskärmen för Anteckningar trycker du på för att öppna en valmeny. Tryck sedan på Ny anteckningsbok.
 3. Ange ett namn på anteckningsboken.
 4. Tryck påLokal anteckningsbok för att spara anteckningsboken på HTC One X/One X‍+ eller tryck på Synkroniserad anteckningsbok för att synkronisera dina anteckningar med ditt Evernote-konto.
 5. Tryck på Skapa.
Om du vill öppna eller växla till en annan anteckningsbok trycker du helt enkelt på igen och sedan på anteckningsbokens namn.

Göra en anteckning

 1. Med en anteckningsbok öppen, tryck på .
 2. Ange en titel för anteckningen.
 3. Gör din anteckning:
  • Tryck på anteckningen och börja sedan mata in texten.
  • Tryck på för att starta ljudinspelningen. Tryck på för att stoppa inspelningen.
  • Tryck på > Bifoga och välj en filtyp.
  • Tryck på för att skapa en ritning och infoga den i anteckningen.
  • Tryck på för att ta ett foto och infoga det i anteckningen.
  Tips: För att ändra storlek på fotot, bilden eller ritningen som du bifogat till din anteckning, tryck och håll in på objektet och tryck sedan på Ändra storlek.
 4. Tryck på > Spara.
Du kan länka en anteckning till en händelse genom att trycka på > Kalender.

Skapa en ritning

Du kan skapa en ritning, anteckning eller illustration och ta med den i anteckningen.
 1. Med en anteckning öppen, tryck på .
 2. Välj en färg.
 3. Rita på det tomma området med fingerspetsen.
 4. Om du vill radera en del av ritningen trycker du på och för fingret åt vänster och höger på det område som du vill radera. Du kan också trycka på > Ångra för att radera det du senast ritade.
 5. Tryck på > Spara för att infoga ritningen i en anteckning.

Kopiera och klistra in en bild

I appar som Internet kan du välja och kopiera en bild och klstra in den i appen Anteckningar.
 1. När du bläddrar igenom en sida, håll en bild intryckt.
 2. Från menyn trycker du på Kopiera bild. Markerad bild kopieras då till urklipp.
 3. Medan du skriver eller redigerar kommentaren, håll platsen intryckt där du vill klistra in bilden.
 4. Tryck på Klistra in.

Spela upp en ljusinspelning i Anteckningar

När du spelat in ett möte kan du lyssna på ljudklippet för att granska nyckelpunkter. Om du antecknade under ljudinspelningen läggs 'tidsmarkeringar' (små färgade knutar i ljudfältet) till dina anteckningar inom ljudinspelningens tidsram.
 1. Öppna en anteckning där du har spelat in ett röstklipp.
 2. Tryck på för att spela upp ljudinspelningen.
 3. Tryck på eller för att gå till nästa eller föregående tidsmarkering. När du flyttar från en tidsmarkering till en annan ser du en anteckningsminiatyr för en snabb förhandsgranskning av vad du antecknade vid inspelningen.
Tips: Du kan även trycka på ett särskilt föremål i anteckningen för att hoppa till dess tidsmarkering och höra ljudet du spelade in vid den tidpunkten.

Synkronisera anteckningar

Du kan välja mellan att automatiskt eller manuellt synkronisera mellan HTC One X/One X‍+ och ditt Evernote-konto på nätet.
Obs!: Du måste logga in på ditt Evernote-konto från HTC One X/One X‍+ för att börja synkronisera anteckningar.
 1. Öppna programmet Anteckningar.
 2. För att synkronisera anteckningar manuellt, tryck på på skärmen Alla anteckningar, och tryck på Synkronisera.
 3. Om du vill ställa in att Anteckningar ska uppdateras automatiskt, tryck på på skärmen Alla anteckningar och sedan på Inställningar > Konton och synkronisering.
 4. Tryck på ditt Evernote-konto och anpassa synkroniseringsinställningarna.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt