APPAR OCH FUNKTIONER
Använda sväng för sväng-navigering
APPAR OCH FUNKTIONER

Använda sväng för sväng-navigering

Viktigt:
  • Kontrollera att du har köpt sväng för sväng-navigering för det land eller region som du är i.
  • För att kunna använda sväng för sväng-navigering måste du ha valt alternativet GPS-satelliter i Inställningar > Plats.
  1. Sök i Platser efter den plats som du vill ta dig till.
    Tips: Har du sparat platser som footprints? Du kan även ange det som din destination. På huvudskärmen, tryck på > Footprints och välj sedan ett footprint.
  2. Tryck på Premiumnavigering.

Ändra navigeringsinställningarna

Välj hur du vill att Platser ska planera din rutt. Du kan ställa in så att Platser undviker motorvägar eller avgiftsbelagda vägar, visa gatuinformation, välja vilken rutt du föredrar, med mera.
  1. När sväng för sväng-navigering används tryck på > Navigator.
  2. Ange dina inställningar genom att markera eller trycka på ett objekt.

Stänga av varningar för fart- och trafikkameror

Om du har trafikkameratjänsten kan du välja att tillfälligt stänga av tjänsten.

  1. När sväng för sväng-navigering används trycker du på > Varningar.
  2. Avmarkera alternativen Hastighetsvarning och Varning för trafikkamera.

Besvara ett samtal vid navigering

Vid inkommande samtal flyttas hela kartan upp en bit för att visa det inkommande samtalet så du kan svara. Du kan fortfarande använda navigeringen eftersom vi har sett till så att samtalsskärmen tar upp så lite utrymme som möjligt längst ned på skärmen.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
440
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR