APPAR OCH FUNKTIONER
Visa bilder och video i Galleri
APPAR OCH FUNKTIONER

Visa bilder och video i Galleri

Kom ihåg de gamla goda tiderna. Galleri ger dig möjlighet att visa alla foton och video på HTC One X/One X‍+ eller i onlinealbum. Du kan visa foton efter händelse eller plats, beskära video, lägga till fotoramar och specialeffekter m.m.
 1. Öppna programmet Galleri. Du kommer att se rutor av foton som arrangerats efter händelse. Vyn uppdateras varje gång det tas nya foton eller video, eller när nya bilder läggs till.
  Obs!: För att bläddra igenom foton efter album eller plat eller se dina vänners foton på socil nätverk, tryck på och välj hur du villa visa fotona.
 2. Bläddra till ett album eller en grupp foton.
 3. Tryck på en bild eller video för att se den i fullskärm.

Visa foton och video efter händelse

Visa foton och videor baserat på när och var de är tagna/inspelade.
 1. Öppna programmet Galleri.
 2. Tryck på > Händelser. Foton och videor som du tar med HTC One X/One X‍+ grupperas efter tid och plats.
 3. Tryck på rutan för att visa alla bilder och video som tagits en viss händelse.

Visa foton efter plats

Med kartvy kan du visa foton efter plats.
Viktigt: Enbart foton med geo-taginformation visas på kartan.
 1. Öppna programmet Galleri.
 2. Tryck på > Platser.
 3. Zooma ut och panorera kartan tills en numerisk platsindikator visas. Siffran i platsindikatorn visar hur många foton som tagits på platsen.
 4. Tryck på platsindikatorn. Fotografierna som tagits på samma plats visas.
Tips:

Vill du veta var du tog ett speciellt foto? Medan bilden visas i helskärmsläge trycker du var som helst på skärmen och sedan på > Visa på karta. (Visa på karta är tillgängligt när du har aktiverat Geo-tag-foton i Kamera.)

Titta på och klippa en video

Du kan ta en bild medan du tittar på en video, klippa videon för att ta bort oönskade scener osv.
 1. I Galleri-programmets Album eller Händelser går du till videon du vill titta på.
 2. Tryck på bildskärmskontrollerna för att spela eller pausa videouppspelningen, justera volymen osv.
  Tips: Tryck på > Välj spelare för att dela en video på ditt hemnätverk.
 3. Tryck på för att ta och spara en stillbild.
 4. För att klippa en video, tryck på > Redigera.
 5. Dra de två klippreglagen till den del där du vill att videon ska börja och sluta.
 6. Tryck på för att förhandsgranska den klippta videon.
 7. Tryck på Spara.
Den nedklippta videon sparas som en ny fil. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Ändra uppspelningshastighet för video

Vill du lägga till en filmisk stil på dina videoklipp genom att sakta ner vissa scener? Du kan variera uppspelningshastigheten på valda sektioner i en slow motion video.
Viktigt: Du kan endast ändra uppspelningshastighet på videoklipp som har spelats in med slow motion-temat i Kamera-programmet.
 1. I Galleri-programmets vy Album, leta upp slow motion videon som du vill redigera och tryck på .
 2. Tryck på för att växla mellan normal uppspelning och slow motion.
 3. För att justera videons uppspelningshastighet, tryck på > Redigera > Justera uppspelningshastighet.
 4. Rama in sekvensen som du vill sakta ner genom att flytta vänster och höger skjutreglage.
 5. Välj hur mycket du vill sakta ner sekvensen.
 6. Tryck på för att se resultatet.
 7. Tryck på Spara.
Den redigerade videon sparas som en ny fil. Ursprungsvideon förblir oredigerad.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
440
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-gallery-view_photos