KOMMA IGÅNG
Gruppera program i en mapp
KOMMA IGÅNG

Gruppera program i en mapp

Använd mappar för att gruppera program i startfältet eller på startsidan för att frigöra utrymme för fler program.
 1. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.
 2. Tryck på mappen för att öppna den.
 3. Tryck på .
 4. Välj en eller flera program som du vill lägga till i mappen.
 5. Tryck på Klar.
Tips:
 • Du kan även lägga till genvägar till inställningar eller information. Lägg först till en genväg på startsidan och dra den sedan till mappen.
 • Du kan även gruppera program till en mapp i vyn Alla program. Tryck på > Anpassad. Tryck och håll ner på ett program och dra det till ett annat program. Gör samma sak för fler program som du vill gruppera i mappen.

Byta namn på en mapp

 1. Tryck på mappen för att öppna den.
 2. Tryck på mappfönstrets namnlist.
 3. Ange ett nytt mappnamn.
 4. Tryck utanför mappen för att stänga den.

Ta bort objekt från en mapp

 1. Tryck på mappen för att öppna den.
 2. Håll en app intryckt och dra ut den till för arr ta bort den.
  Obs!: För att ta bort en app i vyn Alla program, håll appen intryckt och dra ut den ur mappen.
Om det bara finns ett objekt kvar i mappen upplöses gruppen och mappen försvinner automatiskt.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
440
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR