Spela in video

Spela in video

 1. Öppna programmet Kamera.
 2. När du är redo att börja spela in trycker du på .
 3. Under inspelning kan du:
  • Fritt zooma in eller ut.
  • Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen.
  • Tryck på blixtikonen för att slå på eller stänga av blixten.
 4. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Ta ett foto när du spelar in en video (VideoPic)

Viktigt: Se till att du har öppnat Normal-temat för att använda den här funktionen.
När du spelar in en video med huvudkameran, tryck på för att ta en stillbild av ditt motiv.

Stänga av autofokus

Viktigt: Autofokusen kan endast stängas av innan inspelningen startats med huvudkameran.
 1. På Sökarskärmen trycker du på .
 2. I Inställningar, tryck på Lås fokusen i video.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt