KOMMA IGÅNG
Mata in text med ordtolkning
KOMMA IGÅNG

Mata in text med ordtolkning

Ordtolkning aktiverat som standard och ordförslag visas efterhand som du skriver.
Tips: Tryck på för att växla mellan inmatningslägena Multitap och XT9 när du använder tangentbordslayouten telefonknappsats.
Gör något av följande för att mata in text med prediktivt läge:
 • Trycka på mellanslagstangenten för att infoga ett markerat ord i förslagslistan.
 • Trycka på ett ord i förslagslistan.
 • Trycka på pilen intill förslagslistan för att visa fler alternativ.
Tips: Du kan även se förslag för nästa ord efter att du skrivit in texten. För att aktivera detta alternativ, gå till Inställningar > Språk och tangentbord > HTC Sense Input. Tryck på Avancerat, och välj Tolkning av nästa ord.

Ställa in ett andra språk för ordtolkning

Du kan ställa in ordtolkningen så att den blir tvåspråkig. Medan du skriver visas ordförslag på de språk som du har valt.
Viktigt: Tvåspråkiga förslag finns bara när du använder ett latin-baserat tangentbord.
 1. Gå till Inställningar och tryck på Språk och tangentbord.
 2. Tryck på HTC Sense-inmatning > Tangentbordsval > Tvåspråkig texttolkning och välj sedan det språk du vill ha.

Lägga till ord och fraser för ordtolkning i ordlistan

Lägg till ofta förekommande ord, förkortningar och t.o.m. fraser för ordtolking i ordlistan för att enkelt hitta dem i förslagslistan.

Skriv ännu snabbare när du skapar textgenvägar för ord och fraser. Istället för att skriva "‍Vi hörs senare"‍, spara ett par knapptryck genom att skriva genvägen "‍vhs"‍. I ditt meddelande, skriv bara "‍vhs"‍ och tryck sedan på mellanslagstangenten för att slutföra frasen.

 1. Gå till Inställningar och tryck på Språk och tangentbord.
 2. Klicka på HTC Sense-inmatning.
 3. Tryck på Egen ordlista > .
 4. Ange ett ord eller en fras och skriv sedan in dess textgenväg. Kom ihåg den här genvägen, inklusive stora och små bokstäver som angetts.
 5. Tryck på OK.
Tips: Medans du matar in text med standardtangentbordslayouten, när du trycker på ett förslagsord som inte finns i ordlistan (vanligtvis det första ordet som visas i förslagslistan) lagras det automatiskt.

Redigera eller ta bort ord och fraser i listan för ordprediktion

 1. Gå till Inställningar och tryck på Språk och tangentbord.
 2. Klicka på HTC Sense-inmatning.
 3. Tryck på Egen ordlista.
  • För att redigera ett ord, fras eller genväg, tryck på objektet i listan.
  • För att ta bort objekt från ordlistan, tryck på > Radera. Välj de ord som du vill ta bort och tryck på Radera.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
522
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x-plus
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR