Använda energisparläge

Använda energisparläge

Energisparläget bidrar till att öka batteriets livslängd. Den minskar användningen av telefonens funktioner som tömmer batteriet som t.ex. skärm och dataanslutning.
  1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
  2. Tryck på plattan Strömsparfunktion för att slå på eller stänga av energisparläget.

    Om du vill välja vilka av telefonens funktioner att spara ström för, tryck på innan du väljer att slå på energisparläget.

    Obs!: Om energisparlägets alternativ Dataanslutning väljs kopplas HTC One X/One X‍+ automatiskt från det mobila nätverket efter 15 minuter när skärmen är av och dataanslutningen är overksam (ingen hämtning, strömning eller dataanvändning). Den återansluter och kopplar sedan från när dataanslutningen är overksam för att spara på batteriet.

    Kom ihåg att Viloläge för dataanslutning i Inställningar > Ström, när aktiverad, förbigår energisparläget.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt