Inställningar & tjänster
Wi‑Fi
Inställningar & tjänster

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "‍surfzon"‍.
Obs!: Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på de objekt som Wi-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Tryck på Wi-Fi-rutan för att sätta på Wi-Fi anslutningen.
 3. Tryck på . De Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
  Obs!: Om det trådlösa nätverk du vill ha inte visas i listan, tryck på > Lägg till nätverk för att lägga till det manuellt.
 4. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till. Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.
 5. Tryck på Anslut. Du kommer att se Wi-Fi-ikonen i statusfältet när du har anslutning.

Nästa gång HTC One X/One X‍+ ansluter till ett tidigare använt säkert trådlöst nätverk, kommer du inte att bli ombedd att ange nyckeln eller säkerhetsinformationen igen.

Förhindra meddelanden från oskyddade Wi-Fi-nätverk

Du kan förhindra att få meddelanden från oskyddade Wi-Fi-nätverk.

 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Upptäckta Wi-Fi-nätverk listas.
 4. Tryck och håll inne på det oskyddade Wi-Fi-nätverk som du vill stoppa meddelanden från, tryck sedan på Blockera nätverksmeddelande.
 5. För att häva blockeringen av ett oskyddat Wi-Fi-nätverk, tryck och håll ner på nätverksnamnet och tryck sedan på Häv blockering för nätverksmeddelande.

Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk via WPS

Om du använder en Wi-Fi-router med Skyddad Wi-Fi-konfiguration (WPS), kan du enkelt ansluta HTC One X/One X‍+.
 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Identifierade Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
 4. Tryck på > WPS Push-knappen och tryck därefter på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.
  Obs!: För att använda Skyddad Wi-Fi-konfiguration (WPS) PIN-metod, tryck på > WPS-PIN.

Stänga uppkopplingen till det nuvarande trådlösa nätverket

 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . De Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
 4. Du kan:
  • Trycka på det trådlösa nätverket som HTC One X/One X‍+ är uppkopplad till och sedan trycka på Frånkopplad.
  • Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket, håll ner på nätverksnamnet och tryck sedan på Glöm nätverk.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Identifierade Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
  Obs!: För att göra en manuell sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk, tryck på > Skanna.
 4. Tryck på ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.

Logga in automatiskt på ett offentligt Wi-Fi-nätverk (WISPr)

Du kan ställa in HTC One X/One X‍+ att automatiskt logga in på ett offentligt Wi-Fi-nätverk som du regelbundet använder. Då slipper du problemet med att på igenom Wi-Fi-leverantörernas autentisering varje gång du ansluter till deras Wi-Fi-nätverk. Lägg bara till inloggningsuppgifterna till WISPr-inställningarna (Wireless Internet Service Provider roaming).
Viktigt: Åtkomstpunkten för Wi-Fi-nätverket måste stödja WISPr-webbportalen. Kontakta Wi-Fi-leverantören för mer information.
 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Identifierade Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
 4. Tryck på > Advancerad.
 5. Under WISPr-inställningar väljer du alternativet Automatisk inloggning.
 6. Tryck på WISPr-kontoinställningar > Lägg till ett nytt konto.
 7. Tryck på varje objekt på skärmen för att ange tjänsteleverantörens namn, ditt inloggningsnamn (med hela domännamnet) och lösenordet.
 8. Tryck på > Spara.
 9. Sätt på Wi-Fi och anslut till det offentliga Wi-Fi-nätverket.
Tips:
 • Har du åtkomst till flera offentliga Wi-Fi nätverk, kan du lägga till upp till fem inloggningsuppgifter till listan över dina WISPr Kontolista.
 • I listan över WISPr Kontolista håller du ett konto intryckt för att ta bort eller ändra det.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
522
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x-plus
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-wifi