Håll reda på dina uppgifter

Håll reda på dina uppgifter

Använd programmet Uppgifter för att organisera och spåra saker att göra och uppgifter. Skapa uppgifter på telefonen eller synkronisera dem med kontona Google och Microsoft ExchangeActiveSync. Du kan dessutom se dina uppgifter i Kalender.

Skapa en uppgift

 1. Öppna appen Uppgifter.
 2. För att välja ett uppgiftskonto där du vill skapa en uppgift, tryck på .
 3. Tryck på och ange sedan detaljer om uppgiften.
  Tips: Uppgifter som skapats under Mina uppgifter kan länkas till en kontakt (tryck på ) eller till en plats (tryck på ).
 4. Tryck på Spara.

Hantera uppgifter

 1. Gå till den lista som innehåller uppgiften.
 2. På listan över uppgifter kan du:
  Markera en uppgift som slutförd

  Tryck på kryssrutan bredvid uppgiften. För att visa avklarade uppgifter, tryck på > Visa slutförd.

  Sortera uppgifter
  1. Tryck på > Sortera.
  2. Välj hur du vill sortera uppgifterna.
  Redigera en uppgift
  1. Tryck på den uppgift som du vill redigera och tryck sedan på Redigera.
  2. Redigera uppgiftsinformationen och tryck sedan på Spara.
  Radera en uppgift

  Håll ned den uppgift som du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

  Skjut upp en uppgift
  1. Håll uppgiften intryckt och tryck på Senarelägg.
  2. Välj hur länge du vill skjuta upp uppgiften.
  Flytta en uppgift till en annan lista

  Du kan bara flytta en uppgift till en annan lista under samma konto.

  1. Håll ned uppgiften som du vill flytta och tryck sedan på Flytta till.
  2. Tryck på det ställe på uppgiftslistan där du vill att uppgiften ska visas.

Hantera listor med uppgifter

 1. I programmet Uppgifter, tryck på > Hantera listor.
 2. Här kan du:
  Visa uppgifter För att visa alla uppgifter i en lista, tryck på en uppgiftslista.
  Skapa en lista Tryck på och välj sedan ett konto för listan.

  Listor kan inte skapas för Microsoft Exchange ActiveSync-konton.

  Byta namn på en lista
  1. Tryck på till höger om en lista och tryck sedan på Byt namn.
  2. Ange ett nytt namn för listan och tryck sedan på OK.
  Radera en lista
  1. Tryck på till höger om en lista och tryck sedan på Radera.
  2. Tryck på OK.
  Obs!: Du kan inte ta bort en huvudlista.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt