APPAR OCH FUNKTIONER
Använda Klocka
APPAR OCH FUNKTIONER

Använda Klocka

Få ut mer av programmet Klocka än bara datum och tid. Använd HTC One X/One X‍+ som en världsklocka för att se datum och tid i olika städer över hela världen. Du kan också ställa in alarm eller hålla reda på din tid med stoppuret eller timern.

Ställa in datum och tid manuellt

  1. Öppna programmet Klocka.
  2. På fliken Världsklocka, tryck på > Lokala tidsinställningar.
  3. Avmarkera rutorna Automatiskt datum och tid och Automatisk tidszon och ställ sedan in önskad tidszon, datum och tid.

Ställa in ett alarm

Du kan ställa in ett eller flera larm.
  1. Öppna programmet Klocka.
  2. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
  3. Under Alarminställning, använd skrollhjulen för att ställa in alarmtiden.
  4. Om du vill ställa in alarmet för flera dagar, tryck på Upprepa.
  5. Tryck på Klar.
Tips:
  • Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
  • Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på .
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
522
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x-plus
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR