APPAR OCH FUNKTIONER
Schemalägga eller ändra en händelse
APPAR OCH FUNKTIONER

Schemalägga eller ändra en händelse

Du kan skapa eller ändra händelser på HTC One X/One X‍+, och även synkronisera händelser med dina Google- eller Exchange ActiveSync-kalendrar.
Obs!: Att redigera händelser stöds inte för alla konton.
 1. Öppna programmet Kalender.
 2. Gör något av följande på en Kalendervy:
  Skapa en händelse Tryck på . Tryck på och välj sedan till vilken kalender du vill lägga händelsen.
  Redigera en händelse Visa en händelse och tryck på .
 3. Ange och konfigurera detaljer för händelsen.
 4. För att bjuda in kontakter från ditt Google eller Exchange- ActiveSynckonto, tryck på .
 5. Tryck på Spara.

  Om du har bjudit in peroasner till en händelse, tryck på Skicka eller Skicka uppdatering.

Kontrollera ditt schema för en händelse

Undvik att hålla på med flera möten samtidigt. I Kalender kan du kontrollera ditt möte för att se om ett nytt möte skulle kollidera med ditt schema.
 1. När du skapar eller ändrar en händelse, tryck på Kontrollera kalendern.
 2. Håll händelserutan intryckt och dra den till en ledig tidslucka.
 3. Dra noderna i över- och nederklanten för att justera händelsens längd. Du får se ett meddelande om det kolliderar med andra händelser i schemat.
 4. Tryck på Klart för att återgå till händelseskärmen, och spara händelsen.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
522
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x-plus
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR