Inställningar & tjänster
Ta bort ett konto
Inställningar & tjänster

Ta bort ett konto

Du kan ta bort ett konto för att radera all information förknippad med det från HTC One X/One X‍+. Du tar inte bort information från onlinetjänsten genom att ta bort ett konto.
  1. Gå till Inställningar och tryck på Konton och synkronisering.
  2. Tryck på kontotyp. Om flera konton stöds (t.ex. för Exchange ActiveSync), tryck på det konto som du vill ta bort.
  3. Tryck på > Ta bort.
Viktigt: Vissa personuppgifter kan behållas av tredjepartsprogrammet när du tagit bort kontot från HTC One X/One X‍+.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
522
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x-plus
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR