Inställningar & tjänster
Kryptera data på HTC One X/One X‍+
Inställningar & tjänster

Kryptera data på HTC One X/One X‍+

Du kan kryptera data som onlinekonton, inställningar, musikfiler och andra medier. Efter krypteringen måste du ange PIN-koden eller lösenordet för låsskärmen för att starta telefonen och komma åt datan.
Viktigt:
  • Ställ in en PIN-kod eller ett lösenord för låsskärmen innan du krypterar dina data.
  • Ladda batteriet fullt och håll HTC One X/One X‍+ ansluten till strömadaptern under krypteringen. Krypteringsprocessen tar ungefär en timme.
  • Du kan inte ångra krypteringen. Om du vill återgå till en okrypterad telefon måste du utföra en fabriksåterställning.
  1. Gå till Inställningar och tryck på Lagring.
  2. Tryck på Lagringskryptering (eller Kryptering av telefonens lagringsutrymme).
  3. Tryck på OK.
  4. Ange PIN-koden eller lösenordet för låsskärmen och tryck på Nästa.
  5. Tryck på OK.
Krypteringen påbörjas och förloppet visas. Telefonen kommer kanske att startas om några gånger.
När krypteringsprocessen fullbordats, ange PIN-koden eller lösenordet.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
522
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-x-plus
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR