Vidarebefordra ett meddelande

Vidarebefordra ett meddelande

  1. På skärmen Meddelanden, tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
  2. Tryck på ett meddelande och tryck sedan på Vidarebefordra.
  3. I fältet Till fyller du i en eller flera mottagare.
  4. Tryck på .
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt