Lyssna på FM-radio

Lyssna på FM-radio

Ratta in och lyssna på dina favoritkanaler med programmet FM-radio.
Viktigt: Du måste ansluta ett headset först till audiojacket på HTC One V för att använda FM-radio. FM-radio använder stereoheadsetet som FM-radioantenn.
 1. På startsidan trycker du på > FM-radio.

  Första gången du öppnar FM-radio spelar den upp den första FM-stationen som den hittar.

 2. Du kan:
  • Tryck på eller för att gå till nästa eller föregående station.
  • Dra i skjutreglaget för att ställa in en frekvens i FM-bandet.
  • Tryck på eller för att fininställa radiofrekvensen uppåt eller nedåt med 0,1 Mhz.
  • Tryck på för att välja förhandsinställd station, namnge nuvarande station, göra en ny sökning efter stationer, med mera.

Stänga av FM-radio

 • Tryck på för att fortsätta att lyssna på radion när du använder andra program.
 • Stäng av FM-radion helt och hållet genom att trycka på .
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt