Starta om HTC One V

Starta om HTC One V

Om HTC One V är långsammare än vanligt, om ett program inte fungerar korrekt eller om HTC One V slutar svara på kommandon kan du pröva att starta om HTC One V och se om det löser problemet.

  1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
  2. Lås upp skärmen.
  3. Tryck på och håll in STRÖM-knappen och tryck sedan på Starta om.
  4. Tryck på Starta om när du blir uppmanad att bekräfta.

Svarar inte HTC One V?

Om HTC One V inte svarar när du trycker på skärmen eller knapparna kan du ändå starta om den.
Tryck på och håll in STRÖM-knappen i minst 10 sekunder, släpp sedan upp den. HTC One V startar om.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt