Hantera minne

Hantera minne

Kontrollera hur mycket telefonminne som finns tillgängligt

 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Lagring. Tillgängligt telefonminne visas i avsnittet Intern telefonlagring.

Kontrollera tillgängligt utrymme på minneskortet

 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Lagring. Totalt och tillgängligt utrymme på minneskortet visas i avsnittet minneskort.

Frigöra mer minnesutrymme (internminne)

Frigör utrymme i internminnet genom att rensa upp programcacheminnet, flytta eller avinstallera program och ta bort gammal e-post och gamla meddelanden på samma gång.
Viktigt: Det går inte att flytta eller avinstallera förinstallerade program.
 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Lagring och under Internminne trycker du på Frigör utrymme.
 3. På skärmen Rensa cachar väljer du om du vill rensa cacheminnet från sällan använda program eller alla program och trycker sedan på Nästa.
 4. På skärmen Lagring av program, välj att flytta program till minneskortet eller att avinstallera program som du vill ta bort.
 5. Tryck på Nästa.
 6. På skärmen Lagring av post och meddelanden:
  • Ställ in färre dagar med e-post att ladda ned så att äldre e-postmeddelanden tas bort från lagringskortet automatiskt.
  • Minska antalet SMS och MMS per konversation.
 7. På skärmen Innehållslagring, välj vilket innehåll du vill radera från minnet.
 8. Tryck på Avsluta.

Rensa cacheinformation för alla program

Du kan radera data eller rensa cacheminnet för ett program i taget.
 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Program.
 3. Tryck på ett program på fliken Alla.
 4. På skärmen trycker du på Rensa data och/eller Rensa cacheminne.

Avinstallera en app

Viktigt: Du kan inte avinstallera en app som är förinstallerat i HTC One V.
 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Program.
 3. På fliken Hämtade trycker du på det program du vill avinstallera.
 4. Tryck på Avinstallera.

Flytta ett program till eller från lagringskortet

Viktigt: Du kan inte flytta ett program som är förinstallerat i HTC One V.
 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Program.
 3. På fliken Hämtade trycker du på det program du vill flytta.
 4. Välj att flytta programmet till minneskortet.

Sluta köra program med Aktivitetshanterare

Använd Aktivitetshanterare för att frigöra minne genom att sluta köra program som du inte använder.
 1. På startsidan trycker du på > Aktivitetshanterare.
 2. I listan Alla program trycker du på till höger om programnamnet för att stänga av det.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt