Inställningar & tjänster
Dataanslutning
Inställningar & tjänster

Dataanslutning

När du startar HTC One V för första gången ställs den automatiskt in på att använda din mobiloperatörs datatrafikanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Kontrollera den dataanslutning som används

 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Mobilt nätverk > Nätverksoperatörer eller Åtkomstpunktsnamn.

Stäng av eller slå på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik.
 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Mobilt nätverk Av/På för att starta eller stänga av dataanslutningen.
Viktigt: Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

Lägg till en ny åtkomstpunkt

Viktigt: Innan du lägger till en dataanslutning ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).
 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Mobilt nätverk > Åtkomstpunktsnamn.
 3. På skärmen APN:er, tryck på > Nytt APN.
 4. På skärmen Redigera åtkomstpunkt anger du APN-inställningar. Tryck på ett APN-inställningsobjekt för att redigera det.
 5. Tryck på > Spara.

Aktivera dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.

Varning: Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.
 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Mobilt nätverk och markera sedan alternativet Dataroaming.
Markera alternativet Dataroamingljud om du vill att HTC One V ska spela upp ett ljud så att du vet när den ansluter till ett roamingnätverk.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
439
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-v
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-data