Ansluta HTC One V till en dator

Ansluta HTC One V till en dator

När du ansluter HTC One V till en dator via USB-kabeln öppnas skärmen Välj en anslutningstyp där du kan välja typ av USB-anslutning.
Välj bland följande val och tryck på Klart:
Endast laddning Välj det här alternativet om du bara vill ladda batteriet vid anslutning till datorn.
Diskenhet Det här läget är bara tillgängligt när det finns ett minneskort installerat i HTC One V. Välj det här läget när du vill kopiera filer mellan telefonens lagringskort och datorn.

När läget Diskenhet är aktiverat medan HTC One V är ansluten till datorn kan du inte använda programmen i HTC One V för att komma åt lagringskortet.

HTC Sync Manager Markera det här alternativet för att synkronisera kontakter, kalender och annan information mellan din dator och HTC One V.

Hämta och installera HTC Sync Manager när den är tillgänglig på vår webbplats. Under tiden kan du hämta och använda den senaste versionen av HTC Sync för att synkronisera dina medier och data.

USB-delning När du inte har en Internetanslutning till datorn kan du välja det här läget för att dela den mobila anslutningen för HTC One V med datorn.
Internetpassage Om du inte har en dataanslutning eller inte har tillgång till ett Wi-Fi kan du välja det här läget för att dela datorns Internetanslutning med HTC One V.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt