APPAR OCH FUNKTIONER
Visa Kalender
APPAR OCH FUNKTIONER

Visa Kalender

 1. Tryck på en Kalenderflik.
 2. Gör något av följande:
  • I valfri Kalendervy, återgå till nuvarande datum genom att trycka på Idag.
  • Händelser i dagvy, veckovy och agendavy är färgkodade för att indikera till vilket konto eller kalendertyp de hör. Ta reda på vad varje färg motsvarar genom att trycka på .
  Obs!: Om du inte ser fliken Kalender, tryck på > Redigera flikar, tryck och håll på Kalenderfliken och dra den till den nedersta raden.

Månadsvy

I månadsvyn ser du markörer på dagar som har händelser.
Gör något av följande i månadsvy:
 • Tryck på en dag för att visa händelserna för den dagen.
 • Tryck och håll ned en dag för att öppna en alternativmeny där du även kan välja att skapa en händelse eller växla till antingen dag- eller agendavy.
 • För fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att visa tidigare eller senare månader.

Dag- och agendavyerna

I dagsvy visas dina händelser per dag, medan agendavy visar en lista över alla dina händelser i kronologisk ordning.
 • Om händelsen är din Facebook-kontakts födelsedag eller årsdag, tryck på den för att skicka en hälsning.
 • I dagsvy:
  • Tryck och håll ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
  • För fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare dagar.
  • Om dagens väder visas, tryck på vädret för att visa en annan stad.
  • Visa händelsetid i annan tidszon. Tryck på > Dubbel tidszon > Välj plats och ange sedan den andra platsen.

Veckovy

Veckovyn visar en tabell över en veckas händelser.
Från veckovy kan du:
 • Trycka och hålla ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
 • Trycka på en händelse (visas som färgade block) för att visa detaljer om den.
 • Föra fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare veckor.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
439
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-v
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR