Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet

Säkerhetskopiera dina kontakter till minneskortet

  1. På fliken Kontakter trycker du på > Hantera kontakter.
  2. Tryck på Importera/exportera kontakter > Importera från minneskort.
  3. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera och tryck sedan på OK.

Återställa kontakter

Du kan endast återställa kontakter som har säkerhetskopierats till minneskortet via funktionen Exportera till SD-kort.
  1. På fliken Kontakter trycker du på > Hantera kontakter.
  2. Tryck på Importera/Exportera kontakter > Importera från minneskort.
  3. Om du har satt upp mer än ett konto, tryck på typen för de importerade kontakterna.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt