Kontaktinformation och konversationer

Kontaktinformation och konversationer

När du trycker på en kontakt på Kontakterskärmen öppnas skärmen med kontaktdetaljer.
Skärmen för kontaktdetaljer har följande flikar:

Information

Visar den information du har lagrat för kontakten. Kontakta kontakten genom att trycka på ikonen.

Tråd

Visar SMS och e-postmeddelanden du har fått från kontakten. Listar även alla inkommande, utgående och missade samtal till och från kontakten.

Uppdateringar

Visar kontaktens uppdateringar och händelser från sociala nätverkskonton.

Om du ser ett meddelande om kontaktens födelsedag under avsnittet Händelser kan du trycka på meddelandet och välja hur du vill gratulera kontakten.

Galleri

Visar den länkade kontaktens album och foton.

Redigera en kontakts information

Viktigt: Social nätverkskontakter kan inte redigeras.
  1. På fliken Kontakter trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på Redigera kontakt.
  2. Ange den nya informationen.
  3. Tryck på Spara.

Raderar kontakter

  1. På fliken Kontakter trycker du på > Raderar kontakter.
  2. Tryck på de kontakter som du vill ta bort.
  3. Tryck på Radera.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt