Aviseringar

Aviseringar

Meddelande-LED

Meddelandelysdioden visar en:
  • Lampa med fast grönt sken när HTC One V är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
  • Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
  • Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
  • Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Meddelandeikoner

Meddelandeikoner i statusfältet gör det lätt för dig att hålla koll på meddelanden, kalenderhändelser och larm.

Meddelandepanelen

När du får ett nytt meddelande kan du öppna meddelandepanelen för att se vilket händelsemeddelande eller ny information du fått. I meddelandepanelen kan du också snabbt komma åt inställningar.
  1. Tryck på och håll in statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen.

    Om du har flera meddelanden kan du rulla ner skärmen för att se alla.

  2. Stäng meddelandepanelen genom att trycka och hålla det nedre fältet i panelen och sedan föra fingret uppåt. Eller tryck bara på .
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt