Tillgänglighetsinställningar

Tillgänglighetsinställningar

Använd de här inställningarna när du har hämtat och installerat ett tillgänglighetsverktyg, t.ex. en skärmläsare med röstutmatning. Du kan slå på och av tillgänglighetsfunktioner.
  1. Gå till Inställningar och tryck på Tillgänglighet.
  2. Välj vilka inställningar du vill ha.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt