Sätta på och stänga av flygplansläge

Sätta på och stänga av flygplansläge

När du aktiverar flygplansläget stängs alla trådlösa radiofunktioner i din HTC One SV, inklusive ringfunktion, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi av.

När du inaktiverar flygplansläget, sätts ringfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.

Obs!:
  • Du kan slå på Bluetooth och Wi-Fi manuellt efter att flygplansläget har aktiverats.
  • Om Internetdelning via USB är aktiverat stängs det av när flygplansläget aktiveras. Du måste aktivera Internetdelning via USB manuellt efter att du har inaktiverat flygplansläget.
Gör något av följande för att sätta på eller stänga av flygplansläget:
  • Håll STRÖM intryckt, och tryck sedan på Flygplansläge.
  • Svep med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar. Tryck på rutan Flygplansläge för att sätta på eller stänga av flygplansläget.
När läget aktiverats visas ikonen för flygplansläge i statusfältet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt