Inställningar & tjänster
Ansluta ett Bluetooth-headset
Inställningar & tjänster

Ansluta ett Bluetooth-headset

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt Bluetooth-headset.
Viktigt:
 • För att lyssna på musik med ditt headset måste det ha stöd för A2DP Bluetooth-profil.
 • Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC One SV kan hitta det. Se headsetets handbok för mer detaljer.
 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Bluetooth är avstängt, tryck på Bluetooth-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Bluetooth-skärmen öppnas.
 4. Om du inte ser ditt headset i listan, tryck på och sedan på Skanna för att uppdatera listan.
 5. När namnet på ditt headset visas i avsnittet Tillgängliga enheter trycker du på namnet. HTC One SV parkopplas med ditt headset och anslutningsstatusen visas i avsnittet Parkopplade enheter.
  Obs!: Om automatisk koppling inte lyckas anger du lösenordet som medföljde headsetet.
När Bluetooth-headsetet har anslutits till HTC One SV visas ikonen för Bluetooth-anslutning i statusfältet.

Ansluta ett Bluetooth-headset igen

Det är normalt lätt att ansluta headsetet igen, genom att slå på Bluetooth på HTC One SV och sedan slå på headsetet.

Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet kanske du måste ansluta manuellt.

Viktigt: Kontrollera att telefonen är upptäckbar. Se headsetets handbok för mer detaljer.
 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Bluetooth är avstängt, tryck på Bluetooth-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Bluetooth-skärmen öppnas.
 4. Tryck på headsetets namn i avsnittet Parkopplade enheter.
 5. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova skriv in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet, följ anvisningarna i och följ sedan anvisningarna i Ansluta ett Bluetooth-headset.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
537
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-sv
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-bluetooth-connect_headset