Installera HTC Sync Manager på datorn

Installera HTC Sync Manager på datorn

Viktigt:
  • Du behöver administratörsrättigheter om du installerar HTC Sync ManagerWindows Vista eller senare versioner.
  • Om du har problm med installationen av HTC Sync Manager, stäng alla öppna program och installera om. Om problemen kvarstår, avaktivera antivirusprogrammet tillfälligt och försök att installera igen.
  1. Hämta installationsprogrammet för HTC Sync Manager på HTC:s supportwebbplats (htc.com/hsm/).
  2. Kör installationsprogrammet och följ instruktionerna på skärmen.
  3. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln. HTC Sync Manager öppnas.
Obs!: Om du avativerat antivirusprogrammet, måste det återinstalleras efter installationn av HTC Sync Manager.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt