Behålla dokumenten i SkyDrive

Behålla dokumenten i SkyDrive

Spara ett Office-dokument till SkyDrive

Om Polaris Office används kan du skapa ett dokument och spara det på din SkyDrive online-lagring.
 1. Öppna programmet Polaris Office.
 2. Skapa eller öppna ett dokument.
 3. Tryck på > Spara som.
 4. Ange ett nytt filnamn.
 5. Tryck på > SkyDrive.
 6. Tryck på Spara.
Tips: När ett dokument öppnats kan du även trycka på > Dela > SkyDrive för HTC Sense för att ladda upp ett dokument till en SkyDrive-mapp.

Redigera ett Office-dokument i SkyDrive

Vid användning av Polaris Office kan du visa eller redigera ett dokument som sparats i din SkyDrive-lagring.
 1. Öppna programmet Polaris Office.
 2. Tryck på SkyDrive.
 3. Öppna mappen som innehåller det dokument som du vill visa eller redigera.
 4. Tryck på dokumentet för att öppna det.
 5. För att utföra ändringar, tryck på .
 6. När dokumentredigeringen är klar, tryck på eller > Spara som.

Spara ett PDF-dokument i SkyDrive

Om PDF-visare används kan du öppna ett dokument och spara det till din SkyDrive onlinelagring.
 1. Öppna programmet PDF-visare.
 2. Bläddra till det dokument som du önskar och öppna det.
 3. Tryck på > Spara som.
 4. Ange ett nytt filnamn.
 5. Tryck på > SkyDrive och sedan på OK.
Tips: När ett dokument öppnats kan du också trycka på > Dela > SkyDrive för HTC Sense för att ladda upp ett dokument till en SkyDrive mapp.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt