Slå på och av strömmen

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Tryck på STRÖM-knappen tills HTC One SV vibrerar.
Obs!: När du slår på HTC One SV för första gången måste du konfigurera den.

Stänga av strömmen

  1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen. Om du har ställt in en låsskärm så måste den låsas upp.
  2. Tryck och håll in STRÖM-knappen i några sekunder.
  3. Tryck på Stäng av på alternativmenyn.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt