micro SIM-kort

micro SIM-kort

HTC One SV använder ett micro SIM-kort. Micro SIM-kortet innehåller uppgifter om ditt telefonnummer, serviceinformation samt minne för lagring av telefonbokskontakter och/eller textmeddelanden.

Sätta i micro SIM-kortet

Viktigt: Använd endast ett standard micro SIM-kort. Sätter du i andra typer (som t.ex. nano SIM med en adapter eller ett modifierat SIM) kan det orsaka att kortet inte passar riktigt eller att det skadar kortplatsen.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Avlägsna batteriet innan du sätter in micro SIM-kortet.
  3. Vänd micro SIM-kortets guldkontakter nedåt och dess avfasade hörn inåt och för sedan in SIM-kortet hela vägen i SIM-kortplatsen.
  4. Sätt tillbaka micro SIM-kortet genom att trycka in det tills det klickar på plats.

Ta ut micro SIM-kortet

Viktigt: Var noga med att stänga av HTC One SV innan du tar ut micro SIM-kortet.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Ta ur batteriet.
  3. Tryck på micro SIM-kortet för att mata ut det från kortplatsen och ta sedan bort det.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt