Kåpan på baksidan

Kåpan på baksidan

Ta bort bakre luckan

  1. Håll HTC One SV i ett stadigt grepp.
  2. Tryck på mitten av luckan och lyft sedan upp luckan från det nedre hörnet.

Sätta tillbaka luckan på baksidan

  1. Rikta in den bakre luckan över den övre delen på HTC One SV.
  2. Tryck in sidorna och överdelen på den bakre luckan mot HTC One SV för att låsa den på plats. Ett klick hörs när luckan på baksidan hamnar på plats.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt