Inställningar & tjänster
Hantera din dataanvändning
Inställningar & tjänster

Hantera din dataanvändning

Om du har begränsad datatilldelning, är det viktigt att hålla koll på de aktiviteter och program som normalt skickar och tar emot data, som navigering på nätet, synkronisering av onlinekonton och skicka e-post eller dela statusuppdateringar.

Här följer några andra exempel:

 • Strömning av webbvideor och musik
 • Inställning av Internet-radio
 • Spela spel online
 • Nedladdning av program, kartor och filer
 • Uppdatering av program för att uppdatera information och flöden
 • Uppladdning och säkerhetskopiering av dina filer till lagringskonton online
 • Använda HTC One S som en Wi-Fi Surfpunkt
 • Dela din mobila dataanslutning via USB-sammanlänkning

För att hjälpa dig att spara dataanvändning, anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du kan och ställ in dina onlinekonton och e-postmeddelanden så att de inte synkroniseras så ofta.

Håll koll på din dataanvändning

Övervaka din dataanvändning så att du inte överskrider din månadstilldelning.
Obs!: Dataanvändningen som mäts av HTC One S kan skilja sig från din verkliga dataanvändning.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Under Trådlöst och nätverk, tryck på Mer.
 3. Tryck på Förbrukning.
 4. På fliken Mobil väljer du Begränsa mobil dataanvändning för att automatiskt inaktivera din dataanslutning när du når den inställda gränsen.

  Då drar du den röda linjemarkören för att ställa in din datagräns för månaden.

 5. Välj varna mig för dataförbrukning,och drar därefter den gröna linjemarkören för att ställa in en varning innan du når datagränsen för månaden.
 6. Tryck på Återställ dataförbrukning, och ställ därefter in den dag i månaden då din användningscykel återställs. Denna dag är normalt starten på din månadsfaktureringscykel.
 7. Dra de lodräta linjemarkörerna för att visa hur mycket data du har använt under ett visst tidsintervall.
Tips: Om du ansluter HTC One S till en annan bärbar Wi-Fi surfzon, tryck på > Mobila surfzoner för att begränsa bakgrundsdata från nedladdning som kan medföra extra dataavgifter.

Visa programmens dataförbrukning

 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Under Trådlöst och nätverk, tryck på Mer.
 3. Tryck på Förbrukning.
 4. På fliken Mobil drar du de lodräta linjemarkörerna för att visa hur mycket data du har använt under ett visst tidsintervall.
 5. Bläddra ner på skärmen för att visa en lista över program och information om deras dataanvändning.
 6. Tryck på ett program för att visa fler detaljer.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR