Inställningar & tjänster
Starta om HTC One S (Hård omstart)
Inställningar & tjänster

Starta om HTC One S (Hård omstart)

Om du ska ge eller sälja HTC One S till någon annan eller om HTC One S har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hård återställning).

Varning: En fabriksåterställning tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla program som du har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Utföra en fabriksåterställning från inställningarna

  1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
  2. Tryck på Säkerhetskopiera och återställ.
  3. Tryck på Återställ telefon.
  4. Om du vill radera media och andra data permanent från HTC One S, tryck på Radera alla data.
  5. Tryck på Återställ telefon och tryck sedan på OK.

Göra en fabriksåterställning med hårdvaruknapparna

Om det inte går att sätta på HTC One S eller komma åt inställningarna kan du använda hprdvaruknapparna på HTC One S för att göra en fabriksåterställning.

  1. Tryck och håll ned knappen VOLYM NER och tryck sedan och håll ner STRÖM-knappen.
  2. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan STRÖM- och VOLYM NER-knapparna.
  3. Tryck på VOLYM NER för att välja FABRIKSÅTERSTÄLLNING och tryck sedan på STRÖM-knappen.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR