Mata in ord med prediktiv text

Mata in ord med prediktiv text

Inmatning med prediktiv text är aktiverat som standard och ordförslag visas efterhand som du skriver.
Tips: Tryck på för att växla mellan inmatningslägena Multitap och XT9 när du använder tangentbordslayouten Telefonknappsats.
Gör något av följande för att mata in ord med prediktivt läge:
 • Om det önskade ordet markerats i grönt eller orange kan du helt enkelt trycka på mellanslagstangenten för att föra in ordet i texten.
 • Om det ord du vill ha visas bland förslagen innan du har skrivit klart hela ordet trycker du på ordet för att infoga det i texten.
 • Om en pil visas till höger om listan över förslag trycker du på pilen för att se fler förslag.

Ställa in ett andra språk för prediktiv text

Du kan ställa in den prediktiva texten så att den blir tvåspråkig. Medans du skriver visas ordförslag för de språk som du har valt.
 1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Språk och tangenbord.
 2. Tryck på HTC Sense-inmatning > Tangentbordsval > Tvåspråkig texttolkning och välj sedan det språk du vill ha.

Lägga till ett ord i ordlistan med prediktiv text

När du matar in text med tangentbordet med standardlayout läggs varje ord som du trycker på i förslagslistan till.

Du kan även lägga till ett ord i listan manuellt.

 1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Språk och tangenbord.
 2. Klicka på HTC Sense inmatning.
 3. Tryck på Egen ordlista > .
 4. Mata in ordet som ska läggas till och tryck på OK.

Redigera eller ta bort ett ord i ordlistan med prediktiv text

 1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Språk och tangenbord.
 2. Klicka på HTC Sense inmatning.
 3. Tryck på Egen ordlista.
  • Tryck på ett ord för att redigera det.
  • För att ta bort ord ur ordlistan, tryck på . Välj de ord som du vill ta bort och tryck på Radera.

Säkerhetskopiera din egna ordlista

Du kan säkerhetskopiera nya ord som lagts till i ordlistan med prediktiv text.
 1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Språk och tangenbord.
 2. Klicka på HTC Sense inmatning.
 3. Tryck på Egen ordlista > > Säkerhetskopiera till lagringsenhet eller Säkerhetskopiera till e-post.
 4. Tryck vid uppmaning på OK.

Importera egen ordlista

 1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Språk och tangenbord.
 2. Klicka på HTC Sense inmatning.
 3. Tryck på Egen ordlista > > Återställ från lagringsenhet.
 4. Tryck vid uppmaning på OK.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt