Använda tangentbordet på skärmen

Använda tangentbordet på skärmen

När du startar ett program eller väljer ett fält som kräver text eller siffror blir tangentbordet på skärmen tillgängligt. När du har angett din text, tryck på för att stänga ner tangentbordet på skärmen.

Välja en tangentbordslayout

Välj en tangentbordslayout som passar din skrivstil.
 1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Språk och tangenbord.
 2. Tryck på HTC Sense inmatning > Tangentbordsval.
 3. Tryck på Tangentbordstyper och välj sedan önskad tangentbordslayout.

Mata in text

Tryck helt enkelt på tangenterna på tangentbordet på skärmen för att mata in bokstäver, siffror, interpunktion och symboler.
 • Tryck på för att mata in en stor bokstav. Tryck två gånger för att slå på Caps Lock.
 • Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Det grå tecknet som visas på tangenten är det tecken som infogas när du trycker på och håller in tangenten. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.
 • Svep höger för att visa siffertangenterna eller svep vänster för att ändra tangentbordsspråk (ej tillgängligt om du använder trace-tangentbord).

Välja flera tangentbordsspråk

Om flera tangentbordsspråk finns tillgängliga på HTC One S kan du välja vilka språk som ska aktiveras för tangentbordet på skärmen.
 1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Språk och tangenbord.
 2. Klicka på HTC Sense inmatning.
 3. Tryck på Val av tangentbord och välj sedan önskat språk.

Byta tangentbordsspråk

 • Om du har valt mer än ett tangentbordsspråk, tryck på språktangenten (t.ex. ) tills du ser det språk som du vill använda.
 • Svep vänster för att ändra tangentbordsspråk (ej tillgängligt om du använder trace-tangentbord).
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt