Tillgänglighetsinställningar

Tillgänglighetsinställningar

Använd de här inställningarna när du har hämtat och installerat ett tillgänglighetsverktyg, t.ex. en skärmläsare med röstutmatning. Du kan slå på och av tillgänglighetsfunktioner.
  1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
  2. Tryck på Tillgänglighet och välj de inställningar du vill ha.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt