Inställningar & tjänster
Ändra skärminställningar
Inställningar & tjänster

Ändra skärminställningar

Justera skärmens ljusstyrka manuellt

 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Skärm, gester och knappar (eller Skärm och knappar) och tryck sedan på Ljusstyrka.
 3. Avmarkera alternativet Automatisk ljusstyrka.
 4. Dra reglaget för ljusstyrka åt vänster för att minska eller åt höger för att öka skärmens ljusstyrka.

Justera tiden innan skärmen stängs av

Efter en period av inaktivitet stängs skärmen av för att spara batteri. Du kan ställa in inaktivitetstid innan skärmen stängs av.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Skärm, gester och knappar (eller Skärm och knappar) och tryck sedan på Viloläge.
 3. Justera tiden innan skärmen stängs av.

Stänga av automatisk skärmrotering

Obs!: Automatisk rotation stöds inte av alla program.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Skärm, gester och knappar (eller Skärm och knappar).
 3. Avmarkera alternativet Rotera skärmen automatiskt.

Kalibrera om G-sensorn

Kalibrera om skärmen om du känner att skärmriktningen inte stämmer med det sätt du håller HTC One S på.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Skärm, gester och knappar (eller Skärm och gester) och tryck sedan på G-Sensor-kalibrering.
 3. Placera HTC One S på en plan och jämn yta och tryck sedan på Kalibrera.
 4. Efter omkalibreringen trycker du på OK.

Ha skärmen på under laddningen

 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Skärm, gester och knappar (eller Skärm och knappar).
 3. Markera alternativet Håll aktiverad.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR