Inställningar & tjänster
Slå av och på flygplansläge
Inställningar & tjänster

Slå av och på flygplansläge

I många länder måste du enligt lag stänga av trådlösa enheter då du är ombord på ett flygplan. Ett sätt att stänga av trådlösa funktioner snabbt är att växla till Flygplansläge i HTC One S.

När du aktiverar flygplansläget, stängs alla trådlösa radiofunktioner på din HTC One S inklusive ringfunktionen, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. Du kan dock slå på Bluetooth och Wi-Fi manuellt när flygplansläge är aktiverat.

När du inaktiverar flygplansläget, sätts ringfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.

Obs!: Om USB-sammanlänkning är på stängs det av när flygplansläge aktiveras. Du måste sätta på USB-sammanlänkning manuellt när du har inaktiverat flygplansläge.
Gör något av följande för att slå på eller av flygplansläget:
  • Håll ned STRÖM och tryck sedan på Flygplansläge.
  • Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på . Tryck på Flygplansläge Av/På-omkopplaren för att starta eller stänga av läget.
När läget aktiverats visas ikonen för flygplansläge i statusfältet.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR