Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth

Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt headset eller bilsats med Bluetooth.
Viktigt:
 • För att kunna lyssna på musik med headsetet eller bilsatsen måste de ha stöd för A2DP Bluetooth-profilen.
 • Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC One S kan hitta det. Se headsetets handbok för mer detaljer.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Om Bluetooth är avstängt, tryck på Bluetooth På/Av-knappen för att starta det.
 3. Tryck på Bluetooth. Bluetooth-skärmen öppnas.
 4. Om du inte ser ditt headset i listan, tryck på och sedan på Sök efter enheter för att uppdatera listan.
 5. När namnet på ditt headset visas i avsnittet Tillgängliga enheter trycker du på namnet.
 6. HTC One S försöker automatiskt att para till headsetet.
 7. Om den automatiska parningen misslyckas, ange lösenordet som medföljde ditt headset.
Status för koppling och anslutning visas under namnet på handsfreeheadset eller bilsatsen i avsnittet Bluetooth-enheter. När Bluetooth-headsetet eller bilsatsen har anslutits till HTC One S visas ikonen för Bluetooth-anslutning i statusfältet.

Ansluta ett headset eller en bilsats igen

Det är normalt lätt att ansluta headsetet igen, genom att slå på Bluetooth på HTC One S och sedan slå på headsetet. Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet kanske du måste ansluta manuellt.
Viktigt: Kontrollera att telefonen är upptäckbar. Se headsetets handbok för mer detaljer.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Om Bluetooth är avstängt, tryck på Bluetooth På/Av-knappen för att starta det.
 3. Tryck på Bluetooth. Bluetooth-skärmen öppnas.
 4. Tryck på headsetets namn i avsnittet Parkopplade enheter.
 5. Om du uppmanas att ange ett lösenord kan du försöka med 0000 eller 1234 eller läsa i headsetets/bilsatsens dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet eller bilsatsen följer du anvisningarna i Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet och följer sedan anvisningarna i Ansluta ett headset eller en bilsats med Bluetooth.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt