Grundläggande för Bluetooth

Grundläggande för Bluetooth

Slå av och på Bluetooth

  1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
  2. Tryck på Bluetooth Av/På för att starta eller stänga av.
Obs!: Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara på batteriet eller på platser där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, som t.ex. ombord på ett flygplan och på sjukhus.

Ändra enhetens namn

Enhetsnamnet är det som identifierar HTC One S för andra enheter.

  1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
  2. Om Bluetooth är avstängt, tryck på Bluetooth På/Av-knappen för att starta det.
  3. Tryck på Bluetooth. Bluetooth-skärmen öppnas.
  4. Tryck på och tryck sedan på Byt namn på telefonen.
  5. Ange HTC One S nya namn i dialogrutan och tryck sedan på Byt namn.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt