Inställningar & tjänster
Wi‑Fi
Inställningar & tjänster

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "‍surfzon"‍.
Obs!: Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på de objekt som Wi-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Wi-Fi Av/På för att starta Wi-Fi.
 3. Tryck på Wi-Fi.

  De Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.

  Obs!: Om det trådlösa nätverk du vill ha inte visas i listan, tryck på > Lägg till nätverk för att lägga till det manuellt.
 4. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till. Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.
 5. Tryck på Anslut. Du kommer att se Wi-Fi-ikonen i statusfältet när du har anslutning.

Nästa gång HTC One S ansluter till ett tidigare använt säkert trådlöst nätverk, kommer du inte att bli ombedd att ange nyckeln eller säkerhetsinformationen igen.

Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk via WPS

Om du använder en Wi-Fi-router med Wi-Fi-skyddad inställning (WPS), kan du enkelt ansluta HTC One S.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Wi-Fi Av/På för att starta Wi-Fi.
 3. Tryck på Wi-Fi.
 4. Tryck på > WPS-tryckknappen och tryck därefter på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.
  Obs!: För att använda Wi-Fi-skyddad inställning (WPS) PIN-metod, tryck på > Ange WPS-Pin.

Stänga uppkopplingen till det nuvarande trådlösa nätverket

 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Wi-Fi.
 3. Du kan:
  • Trycka på det trådlösa nätverket som HTC One S är uppkopplad till och sedan trycka på Koppla bort.
  • Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket, håll ner på nätverksnamnet och tryck sedan på Glöm nätverk.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Wi-Fi. De Wi-Fi-nätverk som upptäckts visas.
  Obs!: För att göra en manuell sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk, tryck på > Skanna.
 3. Tryck på ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.

Logga in på öppna Wi-Fi-nätverk automatiskt (WISPr)

Du kan ställa in HTC One S att automatiskt logga in på öppna Wi-Fi-nätverk som används regelbundet. Detta besparar dig beväret med Wi-Fi-leverantörens webbautentisering varje gång som du ansluter till deras Wi-Fi-nätverk. Ange bara dina inloggningsuppgifter i WISPr-inställningarna (Trådlös Internetleverantör för roaming).
Viktigt: Åtkomstpunkten för Wi-Fi-nätverket måste ha stöd för WISPr-webbportalen. Rådfråga Wi-Fi-leverantören för mer information.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Wi-Fi.
 3. Tryck på > Avancerat.
 4. I WISPr-inställningar, välj alternativet Automatisk inloggning.
 5. Tryck på WISPr-kontoinställningar > Lägg till ett nytt konto.
 6. Tryck på varje objekt på skärmen för att ange tjänsteleverantörens namn, ditt inloggningsnamn (med fullt domännamn) och lösenord.
 7. Tryck på > Spara
 8. Aktivera Wi-Fi och anslut sedan till det offentliga Wi-Fi-nätverket.
Tips:
 • Om du har tillgång till flera offentliga Wi-Fi-nätverk kan du lägga till upp till fem olika inloggningsuppgifter i listan WISPr-konton.
 • I listan WISPr-konton, tryck och håll ner på ett konto för att ta bort eller redigera det.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-säkerhet

Viktigt: Du måste installera ett certifikatet på HTC One S innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll. Den här informationen kan du få tag i från din nätverksadministratör.
 1. Spara certifikatfilen i HTC One S.
 2. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på > Säkerhet.
 3. Tryck på Installera från telefonens lagringsutrymme.
 4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
 5. Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-wifi