Inställningar & tjänster
Dataanslutning
Inställningar & tjänster

Dataanslutning

När du startar HTC One S för första gången ställs den automatiskt in på att använda din mobiloperatörs datatrafikanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Kontrollera den dataanslutning som används

 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Mobila data > Nätverksoperatörer eller Åtkomstpunktsnamn.

Slå av eller på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Mobila data Av/På för att starta eller stänga av dataanslutningen.
Viktigt: Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

Lägg till en ny anslutningspunkt

Åtkomstpunktens namn (APN) anslut HTC One S till datanätverk för tjänster som mobil webbnavigering.

Viktigt: Innan du lägger till en dataanslutning ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Mobila data > Åtkomstpunktens namn.
 3. På skärmen APN:er, tryck på > Nytt APN.
 4. Ange APN-inställningar.
 5. Tryck på > Spara.
 6. Välj ny APN på APN-skärmen.

Sätta på eller stänga av dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.

Varning: Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.
 1. Öppna meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Mobila data och välj eller rensa Dataroaming.
Välj alternativet Dataroamingljud om du vill att HTC One S ska spela upp ett ljud så att du vet när den ansluter till ett roamingnätverk.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-data