Inställningar & tjänster
Kopiera filer till eller från telefonens lagringsutrymme
Inställningar & tjänster

Kopiera filer till eller från telefonens lagringsutrymme

Du kan kopiera musik, foton och andra filer till HTC One S.
  1. Anslut HTC One S till datorn med den medföljande USB-kabeln. Alternativ för att visa och importera filer visas på dataskärmen.
  2. Välj att visa filer.
  3. Kopiera filerna från datorn till HTC One S eller vice versa.
  4. När filerna har kopierats klart, koppla från HTC One S från datorn.

Du kan använda program för att komma åt telefonens lagringsutrymme (t.ex. Kamera eller Galleri) även om den är ansluten till en dator.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
438
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-s
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_computer-copy_files