Hålla reda på dina aktier

Hålla reda på dina aktier

Använd programmet Aktier för att få de senaste aktieuppdateringarna för aktiekurser och marknadsindex som du följer.
Obs!: Automatisk hämtning av aktieinformation kan medföra extra avgifter för dataöverföring.
 1. På startsidan trycker du på > Aktier.
 2. När skärmen Aktier visas kan du göra följande:
  • Tryck på ett objekt du vill visa från listan över aktiekurser och marknadsindex.
  • Tryck på för att uppdatera aktieinformationen.
  • Tryck på > Lägg till för att lägga till en aktiekurs eller ett börsindex.
  • För att ändra ordningen i aktielistan, tryck på > Redigera. Tryck och håll ned vid slutet av det objekt du vill flytta och dra det sedan till det nya läget.
 3. När du har valt en viss aktiekurs eller börsindex kan du:
  • Visa ett objekts transaktionsinformation och dess prislista för en viss period.
  • Tryck på en annan datumperiod för att visa tidigare transaktionsinformation för ett objekt.

Lägga till en aktiekurs eller ett börsindex

 1. På huvudskärmen i Aktier trycker du på > Lägg till.
 2. Ange aktiekursen eller börsindexet i textfältet och tryck sedan på .
 3. Tryck på aktiekursen eller det börsindex som du vill lägga till.
Tips: Ta bort ett objekt genom att trycka på > Redigera när du befinner dig på huvudskärmen Aktier. Välj de objekt som du vill ta bort och tryck på Radera.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt